Welkom – Huisartsenpraktijk Kolthoff gevestigd in MC Buitenhove – Leeuwarden
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Kolthoff gevestigd in MC Buitenhove
J.H. Knoopstraat 6b 8933 GS
Leeuwarden

Welkom

Om u nog beter van dienst te zijn wij sinds kort ook bereikbaar via Internet. U kunt op onze site 24 uur per dag informatie krijgen over onze praktijk, gezondheid, nieuws en nog veel meer.
Wat vindt u verder op onze site? Lees over ons team, hoe u ons kunt bereiken voor afspraken en waar u ons kunt vinden.

Gedragsregels praktijk:

Deze gedragsregels zijn opgesteld om aan te geven hoe we hier met elkaar omgaan en hoe we hier een prettige en veilige omgeving met elkaar scheppen.

Met het aanwezig zijn in onze praktijk, gaat u akkoord met deze gedragsregels.

1. We accepteren elkaar met onze verschillen.
2. We gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.
3. We houden ons aan de wet voor wat betreft discriminatie en (seksuele) intimidatie.
4. Dreigend en grof taal gebruik kan worden opgevat als intimiderend gedrag.Hiervan wordt melding gemaakt aan uw huisarts die daar een registratie van kan maken.
5. We tolereren geen enkele vorm van agressie of geweld.

Niet verschijnen op afspraak:

Helaas komt het voor dat patiënten zonder afzegging niet verschijnen voor hun afspraak bij de huisarts, assistente, praktijkondersteuner Somatiek, GGZ of GGZ-jeugd. Dat is niet alleen vervelend; in deze gereserveerde tijd had een andere patiënt geholpen kunnen worden.

Om dit niet nakomen van afspraken terug te dringen, kunnen wij een no-show tarief hanteren. Dit tarief kan in rekening gebracht worden voor afspraken die niet of korter dan een uur van tevoren worden afgezegd. Het ‘no show’-tarief kan niet in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar.
Het ‘no-show’-tarief bedraagt € 10,- voor een enkel consult en € 25,- voor een dubbel consult. Dit bedrag dient contant betaald te worden voordat er een nieuwe afspraak ingepland kan worden.

• Wat moet u doen als u niet op een afspraak kunt komen bij de huisarts of assistente?
Meldt dit dan uiterlijk 24 uur van tevoren bij de assistente, zodat we eventueel nog een andere patiënt kunnen inplannen.

• Wat moet u doen als u niet op een afspraak kunt komen bij de praktijkverpleeg-kundige of de praktijkondersteuner (somatiek, ggz of ggz-jeugd)?
Het betreft afspraken waar meestal 30, maar soms ook 60 minuten voor worden gereserveerd. Hier zijn lange wachtlijsten voor. Deze afspraken moeten minimaal 2 werkdagen van tevoren worden afgezegd, dan kunnen wij nog iemand anders inplannen.

Onverwachte crisis situaties kunnen zich altijd voordoen, daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. De afgelopen maanden kwamen met enige regelmaat te veel mensen per dag niet opdagen op de afgesproken tijd bij de huisarts/verpleegkundige/assistente. Wij zien ons daarom helaas genoodzaakt om deze regeling te moeten treffen.

Ketenzorg

De zorg voor mensen met chronische ziekten zoals hart en vaatziekten (CVRM: waaronder te hoge bloeddruk, te hoog cholesterol en reuma), diabetes mellitusastma en COPD wordt vanuit de praktijk aangeboden. Deze controles worden door de praktijkondersteuner Rixt Veurman uitgevoerd.

De praktijkondersteuner werkt nauw samen met de huisarts en eventueel andere betrokken zorgverleners, zoals de diëtist, fysiotherapeut, podotherapeut, pedicure en de specialist. Wanneer verschillende zorgverleners afspraken maken over hoe ze samenwerken bij de zorg voor mensen met een bepaalde ziekte dan spreken we van “ketenzorg”. De zorg is gebundeld en beschreven in een keten –DBC. Alle zorg binnen de keten-DBC wordt volledig vergoed door uw zorgverzekeraar en valt niet onder het (verplicht) eigen risico.

Kijk ook op thuisarts.nl bij Risico hart- en vaatziekten, en op testuwrisico.nl kunt u vast kijken hoe hoog uw risico is, en wat u eraan kunt doen.

Stoppen met roken

Via onze praktijkondersteuner Sita Dijkstra kunt u bij ons begeleid stoppen met roken (ingeschreven bij het kwaliteitsregister stoppenmetroken.nl). Hiervoor bieden wij u de Stoppen Met Roken behandeling aan: meerdere afspraken met de praktijkondersteuner, zo nodig ondersteund met hulpmiddelen of medicatie.

Deze begeleiding valt onder het eigen risico. Voor meer informatie neemt u contact op met de praktijk of met uw zorgverzekeraar.

Praktijkondersteuner GGZ

Sinds een aantal jaren kunt u terecht bij onze psycholoog verbonden aan Medisch Centrum Buitenhove voor lichte emotionele of sociale problemen. Een afspraak kunt u maken via de assistente bij Tom van Luik of Idelette Broersma, de praktijkondersteuner GGZ. Dit gaat niet van uw eigen risico af.