Algemeen – Huisartsenpraktijk Kolthoff gevestigd in MC Buitenhove – Leeuwarden
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Kolthoff gevestigd in MC Buitenhove
J.H. Knoopstraat 6b 8933 GS
Leeuwarden

Algemeen

Huisartsenpraktijk Kolthoff is een goed georganiseerde solopraktijk  in medisch centrum Buitenhove , gelegen in de wijk Potmargezone. Mensen uit het postcodegebied 8921,8924,8925,8933, 8934, 8935 8936, 8937 en 8938 kunnen zich inschrijven bij Huisartsenpraktijk Kolthoff  als patiënt ( mits ze geen huisarts hebben) .Wij onderhouden goede contacten met de overige zorgverleners in het medisch centrum  ( apotheek, fysiotherapie, logopedie, psychologie, diëtiek , podopedie en buurtzorg).

Huisartsenpraktijk Kolthoff streeft naar de beste kwaliteit van zorg voor onze patiënten. We gaan uit van continuïteit van zorg, persoonlijk zorg en integrale zorg.

Hiervoor zijn we NHG -geaccrediteerd ; een kwaliteitskeurmerk voor en door huisartsenpraktijken. In de komende jaren zal er een tekort aan huisartsen zijn door de toename van de zorgvraag en de vergrijzing van Nederland. Om te zorgen dat er voldoende huisartsen in de toekomst zijn , hebben wij ervoor gekozen om samen te werken met het UMCG in Groningen, door coassistenten op te leiden in onze praktijk.

 

Binnen Huisartsenpraktijk Kolthoff willen we dat u zich prettig en veilig voelt en hanteren we de volgende gedragsregels :

1. We accepteren elkaar met onze verschillen.

2. We gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.

3. We houden ons aan de wet voor wat betreft discriminatie en (seksuele) intimidatie.

4. Dreigend en grof taal gebruik kan worden opgevat als intimiderend gedrag. Hiervan wordt melding gemaakt aan uw huisarts die daar een registratie van kan maken.

5. We tolereren geen enkele vorm van agressie of geweld.

Ons team staat voor u klaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn!